Кафедра

Рік заснування – 1960 р.
61166, м. Харків, пр. Науки, 9а, ХНЕУ ім. С.Кузнеця,
головний корпус, ауд. 412, 413.
Тел. +38 (057) 702-18-31
E-mail: kafis@hneu.edu.ua
Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор Руденко Олег Григорович.


Кафедра у співпраці з провідними IT-компаніями, спираючись на новітні підходи в освіті, досвід участі у міжнародних проектах, готує креативних та висококваліфікованих фахівців:
- бакалаврів за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 “Комп’ютерні науки”,
125 “Кібербезпека” та 126 “Інформаційні системи та технології”;
- магістрів за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології”.

Навчальний процес здійснюють 37 викладачів (з них 8 докторів наук та 25 кандидатів наук), 16 з яких мають професійні сертифікати Microsoft, IBM, 1C та мають статус MICROSOFT Specialist, Certified Professional, Certified Application Developer, Certified Technology Specialist, Certified Professional Developer, Certified Trainer, Certified Learning Consultant. Щорічно випускається 100-120 студентів, з 2000 року навчання з напряму підготовки "Комп'ютерні науки" пройшло 918 випускників, з 2005 року 128 студентів отримали дипломи спільної Франко-української магістерської програми МБА "Бізнес-інформатика".

Співпраця з IT-бізнесом


Кафедра співпрацює більше ніж з 35 IT-компаніями та 15 університетами. Ця взаємодія включає:

 1. Участь провідних фахівців компаній в навчальному процесі (майстер-класи)
 2. Семінари та тренінги для викладачів і студентів
 3. Підвищення кваліфікації викладачів
 4. Сертифікація студентів і викладачів
 5. Проект дистанційної підготовки до практики
 6. Практику
 7. Працевлаштування
 8. Роботу у складі Державної екзаменаційної комісії
 9. Дні кар'єри

Центри формування ІТ-компетенцій, сертифікація


Microsoft IT-Академія при Харківському національному університеті працює з 2009 року.
Microsoft Dynamics Academic Alliance Premier Member
Отримано сертифікатів:

Викладачами - 27

Студентами - 32

Участь у програмі IBM Academic Initiative з 2006 року.
З 2012 року працює перший в Україні IBM Smarter Commerce Center.
IBM Global Entrepreneur
«INNOV8»

Викладачі - 23 сертифікати Студенти - 270 сертифікатів
 • Cognos BI Report Studio
 • DB2
 • SPSS Statistics-ILT
Rational:
 • Software Architect
 • Team Concert
 • Requirements Composer
 • ClearCase

З 2008 року студенти отримали 1332 професіональні сертифікати.

Назва групи сертифікатів 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2014 ВСЬОГО
За результатами навчання в Microsoft IT Academy при ХНЕУ 12 40 50 42 68 79 291
За програмою «Академічна ініціатива» фірми IBM - 50 42 46 66 66 270
За результатами сертифікаційного курсу «Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8» - - - 46 37 16 99
Сертифікати фірми Microsoft (Знання продуктів Microsoft Office 2010 на рівні Office GURU) - - - 172 109 100 381
Microsoft Certified (Сертифікаційний іспит Microsoft) - 15 2 11 4 - 32
Сертифікати, отримані за результатами проходження Оn-line курсів на порталі coursera.org - - - - - 17 17
Сертифікати фірми «Оверія» - - - 26 18 15 59
Сертифікати фірми «Парус» - 65 17 45 46 6 179
Учасник Міжнародного семінару «Європейська інтеграція без втрати самоідентифікації» - - - 4 - - 4
ВСЬОГО 12 170 111 392 348 299 1332

Професійно орієнтоване навчання

Цикли дисциплін Програмні засоби і технології
Операційні системи Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux DEBIAN, ReactOS, QNX OS Neutrino, Mac OS, Android, СolibriOS, Process Monitor, Process Explorer, утіліти для дослідження ОС і властивостей їх cкладових
Програмування C++, Microsoft .NET, C#, WPF, Microsoft Visual Studio; Java SE, Java, JavaFX, Eclipse, IntelliJ Idea, NetBeans
WEB HTML, CSS, JavaScript, AJAX, jQuery, PHP, ASP. NET MVC, Java EE, Apache, Apache TomCat, IIS
Бази даних SQL, Microsoft ADO .NET, Microsoft Entity Framework, JDBC, Hibernate, MS SQL Server, MySQL
ІТ-програмування, проектування інформаційних систем UML, MSF, ARIS, TFS, MS Project, Rational Rose, Rational Requisite pro, Business Studio, Ramus, BPwin (IDEF, DFD), BPMN
Інформаційні системи Terrasoft CRM, MS Dynamics CRM 4, Project Expert, 1C

IT-англійська

 • Навчання 4(5) годин на тиждень протягом 5 років
 • Навчання та можливість складання іспиту для отримання сертифікату BEC Кембриджського університету
 • Навчання за неадаптованими підручниками для ІТ-фахівців
 • Stair Ralph M., Reynolds George W. Principles of informations systems: - Seventh edition. - USA: Thomson Course Technnology, 2006. - 758 p.

Олімпіади з інформаційних технологій та комп'ютерних наук

 • Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (ACM) в 2011-2014 роках організований кафедрою Інформаційних систем ХНЕУ (https://www.youtube.com/watch?v=lOrLG0VRGxc) збирав щороку більше 40 команд, більше 25 університетів, більше 250 учасників.
 • Відкритий чемпіонат Харкова зі спортивного програмування" (проведено 11 конкурсів з 2007 року).

Філії кафедри