Спеціальності кафедри інформаційних систем (бакалаври)

Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення", освітня програма "Інженерія програмного забезпечення"

Випускники програми можуть розробляти програмне забезпечення для інформаційних систем в управлінських, технічних, природничих та соціально-економічних системах.

Особливістю освітньої програми є те, що студенти мають можливість набути таких компетентностей:

використання сучасних інформаційних технологій для аналізу вимог до програмного забезпечення та розробки специфікацій програмних вимог;

використання або розроблення ефективних алгоритмів та структур даних для створення програмних продуктів;

розуміння закономірностей розвитку технологій програмування;

оволодіння методами і засобами побудови комп’ютерних програм;

моделювання різних аспектів системи, для якої створюється програмне забезпечення;

використання сучасних систем керування базами даних та технологій доступу до даних для створення систем обробки та аналізу даних;

проектування компонентів архітектури програмних рішень щодо формування єдиного інформаційного простору організацій та підприємств.

Переглянути освітньо-професійну програму "Інженерія програмного забезпечення"

 

Спеціальність 122 "Комп'ютерні науки", освітня програма "Комп'ютерні науки"

Випускники програми, які  володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками в області комп’ютерних наук, зможуть розв’язувати складні спеціалізовані практичні задачі засобами інформаційних систем і технологій.

Особливістю освітньої програми є те, що студенти мають можливість набути таких компетентностей:

виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо;

логічне мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем;

проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління;

застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів;

розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж;

аналіз та функціональне моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.

Переглянути освітньо-професійну програму "Комп'ютерні науки"

 

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології", освітня програма "Інформаційні системи та технології"

Випускники програми можуть розробляти та впроваджувати інформаційні системи та технології в управлінських, технічних, природничих та соціально-економічних системах.

Особливістю освітньої програми є те, що студенти мають можливість набути таких компетентностей:

аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств, бізнес-структур та громадських організацій;

застосування методів і засобів для побудови комп’ютерних програм, зокрема веб і мобільних застосунків;

використання сучасних систем керування базами даних та технологій доступу до даних для створення інформаційних систем;

проектування компонентів архітектури програмних рішень складних інформаційних систем;

використання гнучких підходів та методів управління ІТ-проєктів.

Переглянути освітньо-професійну програму "Інформаційні системи та технології"